Antonija Bogner-Šaban: Povrat u nepovrat, 2001.

Antonija Bogner-Šaban u ovoj knjizi donosi devet portreta hrvatskih kazališnih (i književnih) osobnosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća, od pisaca (Julije i Milan Šenoa, Iso Velikanović i Joza Ivakić), kritičara (Vladimir Lunaček, Josip Bogner i Ljubomir Maraković), do glumaca i redatelja (Zora Vuksan-Barlović i Tomislav Tanhofer). Rasprave osvjetljuju živote ovih stvaralaca i zorno pokazuju da su oni do sada bili potpuno nepravedno zanemareni iako su uspješno literarno i kazališno utjecali na našu umjetničku sredinu. Tako će nam knjiga otkriti da je Zora Vuksan-Barlović prva hrvatska profesionalna redateljica ili podsjetiti da je Tanhofer prvi izvanzagrebački tumač Krležinih dramskih likova. Predočavaju nam se i bitke tog vremena za formiranje i dignitet nekih danas neizostavnih kazališnih struka – kazališne kritike i njezina utjecaja na kazalište (Bogner), dramaturgije i kazališne pedagogije (Ivakić) ili važnost adaptacije i prilagodbe stranih tekstova našoj sredini (Zora Vuksan-Barlović, Julije Šenoa). Izlaze na svjetlo dana (a nadamo se i na skoru kazališnu provjeru) i vrlo zanimljivi komediografski dosezi koje je teorijsko istraživanje često zanemarivalo kao nižu vrstu, a bez pravog razloga, sudeći prema istraživanjima Antonije Bogner-Šaban srijemskih komedija Ise Velikanovića, slavonskih Joze Ivakića ili vrlo zanimljivih hrvatskih prilagodbi Shakespearea Julija i Milana Šenoe.

Naročita vrijednost knjige je u tome što ovih devet portreta tvori sadržajnu cjelinu jer su odabrani autori djelovali u približno isto vrijeme i na istom prostoru pa se njihovi životi i djela intenzivno prepliću.