Borislav Pavlovski: Antologija nove makedonske drame, 2000.

Antologija nove makedonske drame prikazuje razvojne tendencije makedonske nove drame u zadnjih dvadesetak godina. U tom se razdoblju pojavilo niz novih dramatičara koji su započeli oblikovati naglašeno drukčiji pristup dramskom tekstu sa stilskim odrednicama modernizma, postmodernizma i (neo)nadrealizma. Dramski je jezik dobio svoje inspirativne tumače koji su promijenili njegovu kodnu šifru i učinili ga suvremenim, funkcionalnim i izrazito aktualnim.
Borislav Pavlovski, profesor makedonske književnosti na Filozofskom fakultetu, odabrao je i preveo drame, a za knjigu je napisao i opsežan predgovor o makedonskoj dramskoj književnosti i kazalištu.

Odabrani autori:
Venko Andronovski: Pobuna u Staračkom domu, 1994.
Dejan Dukovski: Bure baruta, 1994.
Trajče Kacarov: Da ne bijaše kiše, 1993.
Žanina Mirčevska: Dies irae, 1990.
Saško Nasev: Pozitivno mišljenje, 1997.
Jugoslav Petrovski: Porculanska vaza, 1996.

Cijena knjige je 70kn.