Kazalište 77

Novi broj pročitajte ovdje.

Sadržaj:

Snježana Banović

UVOD: Kosta Spaić, nas suvremenik

Radovan Grahovac                                                       

Popravljač svijeta u mirovini ili U ratu muze šute

Tonko Lonza                                                                    

Sve moje suradnje s Kostom:                                              

Od Oresta preko Don Juana do Bruta

Neva Rošić                                                                          

Rad s glumcem u vremenu glumca 

Boris Senker

Kosta Spaić i Dramsko kazalište GaveIla

Hrvoje Ivanković

Kosta Spaić kao ravnatelj dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara (1964. – 1971.)

 Snježana Banović

Spaićeva intendatura u HNK-u

– mina u činovničkom sustavu koja nije eksplodirala

Matko Botić

Ususret Polifemu

Kiklop Koste Spaića u kontekstu suvremenih

redateljskih adaptacija hrvatske proze

Bojan Munjin

Djeca raja ili pogled s učeničke galerije

Seadeta Midžić

Victor Hugo – Jedan protiv svih

– glazbeni plakat lve Maleca

kao teatarski grand mixage Koste Spaića

 Marina Milivojević-Mađarev

Predstave Koste Spaića na Sterijinom pozorju i njihova recepcija na festivalu

 Aleksandar Milosavljević

Novosadski dani i poslovi Koste Spaića

 Gradimir Gojer

Spaićev doprinos vrednovanju dramske baštine i njegov izravni politički angažman

Martina Petranović

Kosta Spaić i kazališna likovnost

 

Popis režija Koste Spaića

 

Biografije autora