Croatian Theatre

Osnovna namjera ove publikacije je predstaviti aktualne događaje i trendove hrvatskog kazališta s naglaskom na svemu onome za što nam se čini da bi moglo biti zanimljivo i transparentno inozemnoj publici.