„Umjetni(čki) laboratorij“ je interdisciplinarni istraživačko-izvedbeni projekt koji kao središnji tematski interes postavlja proces kolaboracije između umjetnika i antropologa/etnologa s naglaskom na detektiranju sličnosti i razlika unutar njihovih metodoloških pristupa. Polazišna ideja kako je izvedba istovjetna istraživačkom procesu te da se same metode ne mogu odvojiti od onoga „o čemu izvedba govori“, istraživanje stavlja u kontekst umjetničke prakse. Ovaj projekt želi kako teorijski, tako i praktično kroz okupljanje suradnika s različitim metodološkim pozadinama kroz niz susreta propitivati i razvijati istraživačko-umjetničku metodologiju kroz intervenciju u postojeće metode ili invencijom novih, kroz procese „posuđivanja“ i re-kombinacije. Model privremenog laboratorija tako postaje modalitetom koji omogućuje okupljanje različitih konstitutivnih jedinica samog istraživanja – informanata, subjekta istraživanja, članova istraživačkog tima…Vrst ogledala u kojemu se istraživači prevode u istraživačke subjekte i obrnuto. Kao cilj se postavlja formiranje metodoloških prototipa koji su aplikabilni na razne buduće projekte svakom sudioniku ponaosob.

Voditeljica projekta i radionica je Nikolina Rafaj.

Projekt se provodio 2022. godine, a rezultat radionica je booklet dostupan na ovom LINKU.

Nastavak radionica predviđen je za 2024. godinu.