Zbornik radova sa stručnog skupa Theatralia disjecta- Kazališni svijet Georgija Para (Zagreb, 22. – 24.11.2019.)

Sadržaj:

 • Georgij Paro, biografska bilješka
 • Fusnota uz biografsku bilješku
 • Uvodno slovo- Kazališni svijet Georgija Para
 • Lada Čale Feldman– Od Gavelline do Parove vizije glumca
 • Hrvoje Ivanković– Paro prije Para- formativno zagrebačko razdoblje (1958. – 1970.)
 • Antonija Bogner Šaban– Osječka Krležijana Georgija Para
 • Matko BotićVježbanje života– redateljsko čitanje grada Georgija Para
 • Bojan Munjin– O sudaru kazališta sa životom: Krležine i Parove Zastave u ZKM-u 1991.
 • Snježana Banović– Intendant HNK u Zagrebu u vremenu apsurda
 • Seadeta Midžić– Pogled iznutra: rafinirani svijet glazbe Igora Kuljerića kao autonomno krilo Parova Osmana
 • Lada Martinac Kralj– Parove režije na Splitskom ljetu
 • Darja Dominkuš– Teatar kao Weltanschauung- tri kultne predstave Georgija Para u ljubljanskoj Drami
 • Iva Hraste Sočo– Georgij Paro i glazbeno kazalište
 • Aleksandar Milosavljević– Georgij Paro i Srpsko narodno pozorište
 • Marina Milivojević Mađarev– Georgij Paro kao selektor i umetnički direktor Sterijinog pozorja
 • Ljubica Jović– Kreativno razmimoilaženje
 • Neva Rošić– Moja suradnja sa Žoržom- fragmenti sjećanja
 • Branislav LečićPeriklo ili o jednom nezaboravnom prelamanju stvarnosti na sceni
 • Sreten Mokrović– Nezaboravna plovidba sa Žoržom Parom
 • Ivica Boban– Moj rad sa Žoržom Parom- sjećanja, analize i dokumenti
 • Davor Rocco– zvukovne inovacije Parova ambijentalnog kazališta
 • Milko Šparemblek– Koreograf u dramskom teatru Georgija Para
 • Zlatko Kauzlarić Atač– Dugi trenuci sa Žoržom
 • Nino Škrabe– Georgij Paro, moj redatelj i prijatelj
 • Željka Turčinović– Ukoričene memorabilije- Parove knjige od prakse do pospremanja
 • Lada Džidić Barić– Smanjuje li televizija ljude?- Georgij Paro iz arhiva HTV-a
 • Kazališne režije Georgija Para
 • Biografije autora