Kretanja / Movements 26

pročitajte ovdje

Sadržaj/content

Katja Šimunić    uvodnik / editorial

Ivana Slunjski

Onkraj arhiva: poetika istraživanja imaginarnih objekata plesa

Beyond Archives: Poetic of Exploring Imaginary Objects of Dance

Katja Šimunić

Hrabra efemernost plesne umjetnosti

Courageous Ephemeralness of Dance Art

Pavle Heidler

Što je u kostimu: neostvarivi projekt arhiviranja plesa

What’s in a Costume – the Impossible Project of Archiving Dance

Iva Nerina Sibila

Dodiri s arhivskim: odsutnost i fikcije

In Touch with Archive: Absence and Fictions

Maja Đurinović

Istraživanje povijesti hrvatskog plesa, Crtice iz arheološke prakse

Exploring the History of Croatian Dance, Sketches from Archaeological Practice

Nada Dogan

Kontinuitet individualiziranih tijela

Continuity of Individualised Bodies

Sonja Pregrad

Radna knjiga: predmetnost tijela i pokreta

Workbook: Objecthood of Body and Movement

Suradnici / Contributors