SADRŽAJ BROJA 33:

Iva Nerina – Uvodnik

Andreja Jeličić – Učiti učitelje baleta: omekšavanje dodira i rastakanje rigidnih formi

Mihaela Devald Roksandić – Prema baletnom obrazovanju kao praksi slobode

Mihaela Devald Roksandić – Tina Vrtar Stipić: Ovdje smo radi djece…

Iva Višak – Baletno tijelo: estetski modificirani organizam

Maja Đurinović – Valentina Turcu: Teatar nije “estetka kirurgija”

Ana Fazekaš – Tijelo u/prkos boli: sretni krajevi i tragični počeci u filmskim reprezentacijama baletne pedagogije

PDF IZDANJE BROJ 33

SADRŽAJ BROJA 34:

Nina Gojić – Uvodnik

Dunja Crnjanski – Sve je ovo moguće (kontemplacija)

Ivana Kalc – 100 p(re)okreta samoće ili A da, sad 100!

Igor Koruga – My Corona

Engin Can i Jana Jevtović – Teleskopiranje 3: Vrijeme

Antonia Dorbić, Marta Krešić, Lana Šprajcer, Danijela Vukadinović: Šire od tijela

PDF IZDANJE BROJ 34

Cijena ovog dvobroja je 70 kuna, a narudžbe zaprimamo putem e-mail adrese hc-iti@zg.t-com.hr