Lada Kaštelan: Dva i dvadeset / Projekcije

59. izdanje biblioteke Mansioni

Lada Kaštelan DVA I DVADESET / PROJEKCIJE

Drama po kojoj je nastao film Projekcije u režiji Zrinka Ogreste.

… Budući da dramaturgija Lade Kaštelan, ali ni po čemu i nikada, pa naravno niti u tekstu Dva i dvadeset, nije dramaturgija s tezom, autorica psihodramu uzima, dakle, kao onaj njoj, iskustveno, ”najjasniji model”, a kojim se njezina posebno strukturirana dramaturgija svojim ticalima nastoji dotaknuti geneze autoritetâ i to prije svega u funkcioniranju grupe.

Vjeran Zuppa

Tekst Lade Kaštelan i film Zrinka Ogreste dvije su različite priče nastale po istom predlošku. Ogresta je izabrao ono filmu najvažnije, uvukao gledatelja do kraja na scenu koju je postavio i dao mu osamdeset minuta među doktorima, psihijatrima, pedagozima koje je autorica tako pomno iscrtala, ne dopuštajući da mu promakne ni detalj. Projekcije su malo više Simonina priča koju još donekle ljuti vlastiti pokojni otac i način njegove smrti, Dva i dvadeset malo je više priča grupe u kojoj je i Simona koja se još bori s vlastitim ocem i njegovom smrću.

Ivana Vuković

 

Cijena knjige je 90kn nova cijena 50 HRK/6,64 EUR.

Možete je naručiti putem maila hc-iti@zg.t-com.hr ili uskoro potražiti u knjižarama: Ljevak, Trg bana Jelačića, Zagreb i  Školske knjige.

 

Knjiga je dostupna u  e-pub formatu po cijeni od 25 kn.