Manfred Pfister: Drama, 1998.

Naziv originala: Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse, Wilhelm Fink, München, (1977.)

Nakon uspješno završenog projekta “Kazališnih teorija” Marvina Carlsona, Biblioteka Mansioni nastavlja objavljivanjem još jednog vrijednog teatrološkog izdanja kao djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost.

“Drama” Manfreda Pfistera, profesora na berlinskom Freie Universitat, doživjela je čak osam izdanja, jer je postala temeljni priručnik za studente i nastavnike drama i kazališta na njemačkim sveučilištima. Oslanjajući se prije svega na bogato iskustvo njemačke teorije komunikacije i teorije recepcije, Manfred Pfister daje sustavan, teorijski utemeljen i što je najvažnije upotrebljiv model analize dramskog teksta. Kao temeljno djelo struke knjiga je namijenjena kazališnim kritičarima, teatrolozima, studentima teatrologije i dramaturgije, ali i srednjoškolskim profesorima.

Njezino objavljivanje u nas znači dobivanje potrebnog nam i vrijednog djela, što je potvrdilo i Sveučilište u Zagrebu dodijelivši knjizi status udžbenika.

Recenzenti knjige: dr Viktor Žmegač, dr Boris Senker i dr Nikola Batušić

Prevoditelj knjige je dr Marijan Bobinac

Stručni redaktor: dr Boris Senker