Marvin Carlson: Kazališne teorije 1, 1996.

Naziv originala: Marvin Carlson: Theories of the Theatre: Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present (1984.)

U 22 poglavlja Marvin Carlson (profesor na uglednom njujorškom fakultetu CUNY) pokriva preko dvije tisuće godina staru povijest kazališne teorije u Europi i Americi. Započevši s Aristotelom i Grcima, knjiga daje osnovne informacije i kritički komentar o kazališnim teorijama u Rimu, Srednjem vijeku i Renesansi. Pokriva i najznačajnije periode pojedinih europskih zemalja koje su dominirale u pojedinom stoljeću (npr. francuskom sedamnaestom, engleskom osamnaestom), a završava s dvadesetim stoljećem gdje spominje sve značajnije teoretske pravce do naših dana (strukturalizam, semiotika, teorija recepcije, poststrukturalizam…)

Iznimno vrijedan teatrološki udžbenik koji američki studenti koriste već desetak godina, a njezina vrijednost nije samo u velikoj erudiciji autora nego i u tome što je razumljivo pisan, koristan i čitljiv vodič bez kojeg je teško zamisliti bilo kakvo ozbiljnije bavljenje kazalištem.

Zbog načina pisanja i sveobuhvatnosti pregleda teme o kojoj kod nas ne postoji ta vrst ni prevedene ni napisane studije, ova bi knjiga imala status neophodnog udžbenika studentima komparativne književnosti (teatrologija) i Akademije dramskih umjetnosti.

Recenzenti knjige: dr Miroslav Beker, dr Nikola Batušić i dr Boris Senker.

Stručni supervizor: dr Boris Senker

Prevoditeljica prvog i drugog dijela je Lara Holbling Matković, a prevoditelji trećeg Ivana i Boris Senker

Zbog obima originalnog izdanja i materijalnih prilika u našoj zemlji, hrvatsko izdanje izašlo je u tri podjednako velika sveska, a svaki za sebe obuhvatio je jednu tematsku cjelinu: stari svijet i renesansa; građanske teorije; dvadeseto stoljeće.