Knjiga Moji tužni monstrumi sadrži četiri drame:

Gledaj me u oči

Mi tu

Autogram za Milicu

Kolumna mrtvog djeteta

 

(…) Što se Matišića tiče, opsesivna fikcija ostaje nezavršiv tekst, ali jednako su beskonačne i mogućnosti intervencije u tkivo mitskih psihoza i psihotičnih mitova. Čim su tužni monstrumi iz naslova ciklusa nečiji, čim nekome pripadaju, čim ih pisac oslovljava kao vlastite, njihova je zazorna istina već integrirana u čitavu našu narativnu zajednicu. Mašitić želi ugostiti ono što nam je najstranije i želi se s time sprijateljiti. Za tu su proceduru katkada potrebni ciklusi od sedam dramskih etapa ili epizoda, ali monstrumi definitivno dolaze do empatijske identifikacije s publikom – stalno ispadajući neusporedivo “simpatičniji” od samog “pisca”. Povorka likova koju Pisac/Viktor/Mate stvara u konačnici postaje i ljudskija i stvarnija od svog pošiljatelja, što je siguran znak da fikciju ne možemo pobijediti, ali možemo imati povjerenja u načine na koje rastvara vrata autorske i gledateljske percepcije. 
Nataša Govedić

Cijena knjige je 120 HRK/15,93 EUR, a može se naručiti putem email adrese hc-iti@zg.t-com.hr ili kupiti na prodajnim mjestima u Zagrebu.