PROJEKT: MEĐUNARODNA DRAMSKA KOLONIJA Od teksta do predstave

ZEMLJA PARTNER: KOSOVO

DRAMSKI TEKST: AUDIJENCIJA VACLAVA HAVELA

AUTOR DRAMSKOG TEKSTA: JETON NEZIRAJ

REDATELJ SCENSKOG ČITANJA: ALEKSANDAR ŠVABIĆ

IZVEDBA: JADRAN GRUBIŠIĆ I DAMIR KLEMENIĆ

KOPRODUKCIJA: HRVATSKI CENTAR ITI I TEATAR &TD

* Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija RH.

 

Jeton Neziraj je najizvođeniji suvremeni kosovski dramatičar. Bivši umjetnički ravnatelj Nacionalnog kazališta na Kosovu.

Osnivač i umjetnički ravnatelj umjetničke organizacije Qendra Multimedia iz Prištine. Napisao je preko 25 drama koje su postavljene u kazalištima diljem Europe i Amerike te prevedene na više stranih jezika (njemački, engleski, francuski, makedonski, slovenski, hrvatski, rumunjski, bosanski, španjolski, turski, bugarski, itd.).

Neziraj je također piše o kazalištu za lokalne i međunarodne časopise i magazine.

 

Ovogodišnja Međunarodna dramska kolonija Od teksta do predstave u organizaciji Hrvatskog ITI centra održava se od 13. do 18. rujna 2021. godine u suradnji sa zagrebačkim Teatrom &TD.

Međunarodna dramska kolonija je rezidencijalni projekt koji u procesu rada stavlja fokus na dramskog pisca i dramski tekst, a ove godine ostvarena je suradnja s kosovskim dramatičarom  Jetonom Nezirajem koji će se hrvatskoj publici predstaviti s dramskim tekstom  Audijencija Vaclava Havela. Program Međunarodne kolonje postoji od 1999. godine i odličan je primjer međunarodne suradnje koja je fokusirana na tekst i dramskog autora.

Scensko čitanje Audijencije režira Aleksandar Švabić, a izvode Damir Klemenić i Jadran Grubišić.

Nakon scenskog čitanja održat će se okrugli stol na temu kosovskog suvremenog dramskog stvaralaštva na kojem će gostovati dramski spisatelj Jeton Neziraj, a razgovor će voditi Željka Turčinović.

U sklopu Kolonije od 16. do 18.09.2021. Jeton Neziraj održao je trodnevni masterclass na temu političkog kazališta.