Međunarodni dan plesa, 29. travnja 2009.

Međunarodni dan plesa, 29.4.2009.

Akram Khan

Ovaj vrlo poseban dan posvećen je jeziku

koji svatko na

ovome svijetu može govoriti, prirođenom jeziku naših tijela

i duša,

naših predaka i naše djece.

Ovaj je dan posvećen svakom bogu, učitelju i praroditelju

koji su nas ikada podučavali i

nadahnjivali,

Svakoj pjesmi, impulsu i pokretu koji su nas ikada poticali

na pokret.

Posvećen je malome djetetu koje žudi da se može

kretati poput njegove zvijezde,

I majci koja kaže, „Ti to već možeš“.

Ovaj je dan posvećen svakom tijelu svakoga vjerovanja, boje

i kulture koja

unosi tradiciju svoje prošlosti u priče

sadašnjosti i u snove

budućnosti.

Ovaj je dan posvećen Plesu, njegovoj neizmjernoj količini dijalekata i

nesagledivoj moći

da izrazi, transformira, ujedini i oduševi.

S engleskoga prevela: Iva Nerina Sibila

Hrvatska poruka