Mihail Čehov: Glumcu – o tehnici glume, 2004.

Ovo, u svakom slučaju, posebno djelo o tehnici glume, upućeno prvenstveno glumcu, savršeno se precizno obraća znalcu profesionalcu i početniku nevježi.
Znalcu će polaskati otkriće kako je možda tijekom dugogodišnjeg glumačkog rada na pozornici već sam otkrio mnogo toga što je u Čehovljevoj knjizi izneseno i da je umjetnički djelovao prema takvim principima.
No ta će iluzija lako nestati, pošto se prisjeti da je proces rada na ulogama započinjao analizom djela i otkrivanjem psiholoških pretpostavki uloge (rad za stolom): dakle, najprije je otkrivao sadržaj i psihološke dimenzije djela (što), a vremenski kasnije, tj. u trenutku ovladavanja ulogom, pokušavao u proces pažljivo dodati i tjelesnu dimenziju pokreta, tj. formu (kako).
Čehovljev je proces bitno drukčiji, on je obrnut: od forme (pokreta) prema sadržaju (psihologija). I – bez obzira na to koliko draška rasprava i filozofičnost toga odnosa – sam se proces nameće kao prirodniji način ulaženja u bit kazališnog stvaralaštva.

Tonko Lonza