Simpozij Theatralia Disjecta – kazališni svijet Georgija Para

PROGRAM RADA (22.-24.11.2019., ZAGREB)

PRVI DAN     Petak, 22. studenoga 2019. s početkom u 10 sati, Vila Arko, Basaričekova 24

10.00-10.20      Otvaranje

• Prva sjednica (predsjeda: Željka Turčinović)

10.20-10.45     Lada Čale Feldman

Od Gavelline do Parove vizije glumca

10.45-11.10      Hrvoje Ivanković

Prije Ustanka: Parove režije na zagrebačkim pozornicama od 1957. do 1970.

11.10-11.35       Gradimir Gojer

Paro i bosanskohercegovački teatar

11.35 – 11.55    Rasprava

11.55-12.25       Stanka

• Druga sjednica (predsjeda: Hrvoje Ivanković)

12.25-12.50      Ivica Boban

Moj rad sa Žoržom Parom

12.50-13.15       Neva Rošić

O predstavama koje sam radila sa Žoržom

13.15-13.35        Rasprava

13.35-14.45       Stanka za ručak

• Treća sjednica (predsjeda: Snježana Banović)

14.45-15.10        Ljubica Jović

Sjećanje na Žorža iz glumačkog rakursa

15.10-15.35        Antonija Bogner Šaban

Osječka Krležijana Georgija Para 

15.35-15.50        Bojan Munjin

O sudaru kazališta sa životom: Krležine i Parove Zastave u ZKM-u 1991.

15.50-16.15        Željka Turčinović

Ukoričene memorabilije – Parove knjige od prakse do pospremanja 

16.15-16.40       Rasprava

DRUGI DAN   Subota, 23. studenoga 2019. s početkom u 10 sati, Vila Arko, Basaričekova 24

• Četvrta sjednica (predsjedavaju: Snježana Banović i Hrvoje Ivanković)

10.00-10.25       Nino Škrabe

Georgij Paro – moj redatelj i prijatelj 

10.25-10.50        Vjeran Zuppa

O jednoj neostvarenoj suradnji ili O repertoarnim dubiozama DLJI

10.50-11.15         Matko Sršen

Završnica u teatru Igara – dosezi i posljedice

11.15-11.40          Lada Martinac Kralj

Parove režije na Splitskom ljetu

11.40-12.05        Marina Mađarev

Paro kao selektor Sterijinog pozorja 

12.05-12.30        Darja Dominkuš

Kazalište kao Weltanschaung: Parove režije u Sloveniji

12.30-13.00        Rasprava

13.00-14.15         Stanka za ručak

• Peta sjednica (predsjeda: Željka Turčinović)

14.15-14.40         Ivana Bakal

Vizualno u predstavama Georgija Para

14.40-15.05        Zlatko Kauzlarić Atač

Slikar-scenograf u teatru Žorža Para 

15.05-15.30        Sreten Mokrović

Moji kazališni susreti sa Žoržom Parom

15.30-15.55         Rasprava

TREĆI DAN    Nedjelja, 24. studenoga 2019. s početkom u 10 sati, Vila Arko, Basaričekova 24

• Šesta sjednica (predsjeda: Hrvoje Ivanković)

10.00-10.25      Matko Botić

Vježbanje života – Parovo redateljsko čitanje grada 

10.25-10.50       Snježana Banović

Intendant HNK u Zagrebu u vremenu apsurda

10.50-11.15        Sanja Ivić

Kolo oko Osmana

11.15.-11.40       Branislav Lečić

Moja suradnja sa Žoržom Parom 

11.40-12.05        Rasprava 

12.05-12.30        Stanka    

• Sedma sjednica (predsjeda: Snježana Banović)

12.30-12.55        Milko Šparemblek

Koreograf u Parovom teatru

12.55-13.20         Lada Džidić Barić

Smanjuje li televizija ljude? – Georgij Paro iz arhiva HTV-a

13.20-13.45         Iva Hraste Sočo

Georgij Paro i glazbeno kazalište

13.45-14.10          Davor Rocco

Zvukovne inovacije Parova ambijentalnog kazališta

14.10-14.35          Seadeta Midžić

Značaj i udio glazbe u Parovu „Osmanu“

14.35- 15.00         Završna rasprava i zatvaranje simpozija

15.00-16.30          Ručak

PROGRAMSKA KNJIŽICA

POPRATNI   PROGRAM 

Srijeda, 20. studenoga 2019. s početkom u 19 sati, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 5  

U spomen na Georgija Para

Promocija knjige Grad-pozornica Georgija Para (urednik: Hrvoje Ivanković; izdavač: Disput, Zagreb) 

Premijera filma Georgij Paro – Pospremanje (scenaristica: Lada Džidić Barić, redatelj: Siniša Bajt; produkcija: HRT)