Tomislav Bakarić: La muerte de Stjepan Radić, 1998.

Naziv originala: Smrt Stjepana Radića

Drama “Smrt Stjepana Radića” jedna je od značajnijih drama u Hrvatskoj i po umjetničkom dosegu i po temi koju obrađuje. Prikazivanjem likova koji utječu na sudbinu Stjepana Radića, a bez pojavljivanja samog naslovnog lika, autor je postigao određeni stupanj začudnosti i moderniteta u drami, ali ujedno ostavio lik Stjepana Radića nacionalnoj svijesti da ga dopuni onako kako želi.

Drama je praizvedena u HNK Varaždin 1971. godine, a na španjolski ju je, povodom dogovorane izvedbe u Buenos Airesu, prevela Ana Blažeković.

U knjizi su objavljeni i tekstovi o drami koje potpisuju Igor Mrduljaš, Marija Grgičević i Srećko Lipovčan