Trajnost čina, zbornik u čast Nikoli Batušiću

Cijena knjige: 100,00 kn

Promocija knjige održala se u petak, 18. veljače 2011. godine u 17 sati

u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Trg m. Tita 15

Zbornik su predstavili: Boris Senker, Sibila Petlevski, Marin Blažević i Željka Turčinović

Sadržaj

Predgovor

I.
Dunja Fališevac: Barokna kazališna meraviglia u znanstvenom opusu Nikole Batušića
Cvijeta Pavlović: Nikola Batušić kao komparatist
Nikola Vončina: O knjizi Studije o hrvatskoj drami
Sibila Petlevski: Nikola Batušić: gavellolog, književnik i branitelj kulturne misije kazališta
Marin Blažević: Međutnost dramaturgije: od Batušićeva “redatelja-teoretičara” do Gavelle-dramaturga
Goran Pavlić: Dvojstvo kao ishodište izvedbene ontologije kod Gavelle i Batušića
Boris Senker: Miroslav Krleža u žarištu Batušićevih teatroloških istraživanja
Dubravka Crnojević – Carić: Dva lica Nikice Batušića ili Teatar je naslonjen na sjećanje
Igor Mrduljaš: Nikola Batušić, glumišni prosuditelj i kritičar kritike
Martina Petranović: Scena, kostim i svjetlo u radovima Nikole Batušića
Lucija Ljubić: Zagrebačko dopreporodno kazalište u radovima Nikole Batušića
Snježana Banović: Nikola Batušić i kazališno zakonodavstvo u Hrvatskoj

II.
Lada Čale Feldman: Još o Držićevoj dužno priznatoj ≪krađi≫: Amphitruo u Arkulinu
Milovan Tatarin: Prolog negromanta Dugog Nosa
Luko Paljetak: Što su to Njarnjasi? Tko je sedmi muž i što to on nosi na leđima?
Mirko Tomasović: Kajkavski držićoidi
Zoran Kravar: Pojam baroka u hrvatskoj znanosti o književnosti
Marijan Bobinac: Ulazak u modernu – Gerhart Hauptmann na hrvatskoj pozornici
Aleksandar Flaker: Kazališna Europa – osobni aperçu
Suzana Marjanić: Performans i kinizam i/ili izvedbena linija otpora
Višnja Rogošić: Kolektivno prisjećanje: arhiviranje izvedbe u projektu
Bilježenje grada bilježenje vremena Bacača sjenki
Pavao Pavličić: Prizorišta Marinkovićeve proze

III.
Tonko Maroević: Nikoli Batušiću za 70. rođendan
Branko Hećimović: Dragi Nikica,
Nedjeljko Fabrio: Familiarij Nikole Batušića onako kako je upisan u njegovim uspomenama Na rubu potkove
Georgij Paro: Nikola Batušić njim samim
Božidar Violić: Nikola Batušić, gospodin
Antonija Bogner-Šaban: Karta za budućnost
Dalibor Paulik: Nikola Batušić, mentor koji me potaknuo na znanstveni pedagoški pristup
Tena Štivičić: Skice iz (ne)davnine
Krešimir Nemec: Staze, lica, predjeli

IV.
Jasna Ivančić: Bibliografija djela Nikole Batušića
Jasna Ivančić: Imensko kazalo bibliografije
Kratka biografija