Tuga Tarle: Plesne Kritike

Izborom plesnih kritika Tuge Tarle, Biblioteka Kretanja otvara ediciju Mala dvorana.

Riječ je o pedesetak esejističkih prikaza, kritika i osvrta koji oslikavaju otprilike jedno desetljeće zagrebačke plesne scene, s akcentom na baletnim događajima u HNK u Zagrebu (između 1975. i 1985.). Kako je autorica završila baletnu školu, i diplomirala filozofiju i komparativnu književnost, a kao plesač djelovala u KASP-u Milane Broš (poznatom po avangardnim postavkama) tekstovi su i kompetentni i silno angažirani u želji: s jedne strane društvene promocije plesne umjetnosti, a s druge osuvremenjivanja repertoara. Zapravo je Tarle otvorila pravi plesni ”polemički poligon” kako se i zvala rubrika u časopisu Oko u kojoj je objavila više tekstova.

Urednica knjige: Maja Đurinović

Cijena knjige je 50,00 kn.

Naručiti je možete na tel.4920 667 ili mailom hc-iti@zg.t-com.hr